ເປັນ​ບ່ອນ​ແລກ​ປຽ່ນ​, ແລະ​ລວມ​ເລື່ອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລົບ​IT ຂອງ​ລາວ​ເຮົາ​ (ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຕ້ອງ​ການ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​, ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ເດີ້​!)

* ມີ​ໂປຣ​ແກຣມ​ໃໝ່​!

1. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ ລະ​ບົບ​ IT ແບບ​ໃດ​: ມີ​ງົບ​, ມີ​ງົບ​ນ້ອຍ​, ບໍ່​ມີ​ງົບ​, ແຕ່ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕໍ່ສ່ວນ​ລວມ​, ແລະ​ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ນຳ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​, ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​!

2. ລວມ​ຜູ້​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ IT

3. ລວມ​ ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງໆ​ກຽ່ວ​ກັບ​ IT ຫຼື​ບໍ່​ IT

4. ເປັນ​ບໍ່​ຝຶກ​,ແລກ​ປຽ່ນ​, ແບ່ງ​ປັນ​ສຳ​ລັບ​ທຸກ​ຄົນ​

5. ເປີດ​ຫູ​ເປີດ​ຕາ​ກຽ່ວ​ເກັບ​ເລື່ອງ​ IT

6. ແນະ​ນຳ​, ຊີ້​ນຳ​, ສອນ​, ອົບ​ຮົມ​, ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ບັນ​ຫາ​ IT

==> ກ້າ​ເປີດ​ໃຈ​, ກ້າ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​, ກ້າ​ຮຽນຮູ້​, ກ້າ​ໄດ້ ກ້າ​ເສຍ​, ຊິ​ເສຍ​ຫຼື​ສຳ​ເລັດ​ກໍ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ເສຍ​ໃຈ​!

02055516321 touya.ra@gmail.com ຕູ້ຍ​

ກຸ່ມ​ລາວ​ແອັບ​
ເຂົ້າຮ່ວມ​ນຳ​ພວກ​ເຮົາ​
ອີ​ເມວ​ລ໌​-Email:
ກຽ່ວ​ກັບ​ກຸ່ມ​ ລາວ​ແອັບ​-LAOAPPS